Ακαδημίες Κοινωνικού Αθλητισμού ΟΦΚΑ Περιστερίου

Το Δ.Σ. του Ο.Φ.Κ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ενέκρινε το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης «Ακαδημίες Κοινωνικού Αθλητισμού» και αποφάσισε να εντάξει, στις προπονητικές δραστηριότητες του συλλόγου για τη σεζόν 2022 / 2023, παιδιά ευάλωτων οικογενειών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, που θα καλυφθεί από τις προσφορές του χορηγού μας Interamerican Medifirst.

Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα Κοινωνικού Αθλητισμού: Ακαδημίες Κοινωνικού Αθλητισμού - medifirst logo - 2024

Οι ηλικιακές ομάδες / άτομα θα αποτελούνται από παιδιά 3 ως 13 ετών.

Θα επιλέγουν από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου.

Ακαδημίες Κοινωνικού Αθλητισμού

Στον ΟΦΚΑ Περιστερίου πιστεύουμε σε ένα σύγχρονο αθλητικό μοντέλο βασισμένο στην αλληλεγγύη για μια καλύτερη κοινωνία, τόσο μέσω της επαγγελματικής μας καθημερινότητας, όσο και μέσω των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που εκπορεύονται από τα πρόσφατα ψηφίσματα για την «Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού» και τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Αθλητισμό».

Με βασικές αξίες, την κοινωνική ευαισθησία, την αλληλεγγύη και την άρνηση των αποκλεισμών, επενδύουμε ενεργά στην υλοποίηση ενός νέου εσωτερικού προγράμματος το οποίο επικεντρώνεται στην κοινωνική μέριμνα και υποστήριξη των πιο ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης του συλλόγου μας θα συνεχίσει με νέες καινοτόμες δράσεις για να ενώσει τον αθλητισμό με την αλληλεγγύη, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας και την προσφορά σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.