Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται μόνο μία φορά και αποτελεί ένα είδος αθλητικής ταυτότητας την οποία ο αθλητής θα την έχει για όλα τα χρόνια της αγωνιστικής του δραστηριότητας.

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας δίνει την δυνατότητα στον αθλητή/τρια να συμμετέχει σε επίσημους αγώνες στίβου (αγώνες που διοργανώνονται από τον ΣΕΓΑΣ).

Δικαίωμα έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας έχει κάθε αθλητής/τρια 6 ετών και άνω.

Οι αθλητές/τριες από Α’ Δημοτικού και άνω που γυμνάζονται στον σύλλογό μας μπορούν να εκδώσουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στους αγώνες στίβου όποτε τους ζητηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ:

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Η’ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
  • 4 ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • 10 ΕΥΡΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ)